PRACOVNÉ STANICE RFID

Pracovné stanice je RFID zariadenie určené na vybavovanie výpožičiek a vracanie u pultov s obsluhou. Skladá sa z
RFID čítačky pripojenej k počítaču a zo softvéru určeného k načítaniu prírastkových čísel z RFID čipu a zároveň k
nastaveniu hodnoty bezpečnostného bitu (zabezpečené-nezabezpečené).

RFID pracovná stanica umožňuje vybavenie väčšieho množstva položiek (kníh) naraz.

Integrácia

S niektorými dodávateľmi knižničného sotfvéru existuje dohoda o plnej integrácii zariadenia do knižničného softvéru.
Ak nie je sottvér plne integrovaný, pre prepínanie medzi jednotlivými módmi výpožičky a vracania sa používajú
funkčné klávesy alebo klávesové skratky. Na prianie býva pracovná stanica vybavená softvérom umožňujúcim
programovanie RFID čipov.

Ak sa v knižnici využívajú EM pásiky ako bezpečnostný prvok a RFID štítok slúži len na identifikáciu kníh,
RFID pracovnú stanicu je nutné doplniť kombinovaným EM de/reaktivátorom.

PV Goodstuff

Stolná RFID čítačka Nedap pre upevnenie pod alebo na dosku stola s pripojením k počítaču cez USB.

Softvér GoodStuff Classic alebo GoodStuff API

PV Goodstuff 2 combi

Stolná RFID čítačka Nedap pre upevnenie pod alebo na dosku stola s pripojením k počítaču cez USB.

Softvér GoodStuff Classic alebo GoodStuff API,
konverzný softvér LibConvert 2