...
knižnice využívajúce systémy od oris plus

Referencie

RFID a samoobslužné zariadenia:

Knihovny JCU České Budějovice – čisté RFID – napojení na Aleph
Knihovna OPF SU Karviná – čisté RFID – napojení na Clavius, dříve na Tinlib
Knihovna UKF Nitra – čisté RFID – napojení na DAWINCI
Městská knihovna Ostrov – čisté RFID – napojení na Clavius
Slovenská národná knižnica Martin – čisté RFID
KKFB Zlín – čisté RFID – napojení na Verbis
KKV Havlíčkův Brod – RFID/EM selfcheck – napojení na Clavius
Knihovny ZCU Plzeň – BC/EM selfcheck – napojení na Aleph
MZK Brno – BC/EM selfcheck – napojení na Aleph
Knihovna AÚAV v Brně – čisté RFID – napojení na Aleph
Knihovna ETFUK v Praze – RFID/EM – napojení na Aleph

EM brány a deaktivátory:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2 026 80 Dolný Kubín
Novohradská knižnica, J.Kármána č. 2, 984 01 Lučenec
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Štefánikova 20 071 01 Michalovce
Knižnica Mateja Hrebendu, Hlavné námestie č.8, 979 01 Rimavská Sobota
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Lipová 3, 048 01 Rožňava
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20 Trnava
Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany
Knihovna ZCU Plzeň Bory
Knihovna lékařské fakulty UK Hradec Králové
MeK Kladno
The British Council Praha
Moravská zemská knihovna Brno
Národní technická knihovna – studovna Praha
Státní vědecká knihovna České Budějovice
Knihovna Strojní fakulty ČVUT Praha
Krajská knihovna Pardubice
Knihovna Sociologického ústavu AVČR Praha
Městská knihovna Plzeň
Collegium Hieronymi Pragensis Praha
Knihovna města Ostravy, pobočka Opavská
Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou
Knihovna Národního muzea Praha
Knihovna Archeologického ústavu AVČR Praha
Univerzita Palackého v Olomouci, Přír. f.
Městská knihovna Jihlava
VUT v Brně – Knihovna fakulty IT Brno
Knihovna Dopravní fakulty ČVUT Horská Praha
Knihovna Skřivánek Praha
Městská knihovna Semily
Knihovna Masarykovy univerzity ESF Brno
Knihkupectví Kanzelsberger po celé ČR