...
zistite viac o benefitoch moderných technológií

PREČO RFID V KNIŽNICIACH

Najväčším prínosom RFID technológie v knižničnom sektore je zjednodušené načítanie informácií, kedy nie
je potrebné viditeľné spojenie medzi čítačkou a čipom.

To so sebou prináša výrazné zrýchlenie práce pri výpožičkách i vracaní. Obsluha nemusí hľadať čiarový kód, knihu
jednoducho položí na pult do miesta, kde je umiestnená čítačka RFID.

Jednoduchosť

Ďalším prínosom RFID technológie oproti čiarovému kódu v kombinácii s EM zabezpečením je výrazné jednoduchšia konštrukcia
samoobslužných zariadení a predovšetkým aj použitie samoobslužných zariadení pre čitateľov.

Výhodou RFID technológie je v neposlednom rade možnosť využitia ručného asistenta a množstvo praktických
samoobslužných zariadení.

Prispôsobte si systém podľa seba

Na prianie zákazníka je čítačka RFID nastavená na prácu s jednou knihou alebo s obmedzeným počtom kníh
(obmedzením je iba maximálna výška stĺpca kníh cca 30 cm).

Fond v bezpečí

RFID technológia okrem identifikácie kníh v mnohých prípadoch zaisťuje aj ich ochranu pred odcudzením pomocou
bezpečnostných RFID brán. V iných prípadoch sa RFID identifikácia kombinuje s EM zabezpečením EM bezpečnostnými pásikmi.

EM ALEBO RFID ZABEZPEČENIE?

RFID technológia okrem identifikácie kníh v mnohých prípadoch zaisťuje aj ich ochranu pred odcudzením pomocou
bezpečnostných RFID brán. V iných prípadoch sa RFID identifikácia kombinuje s EM zabezpečením pomocou EM
bezpečnostných pásikov.

RFID alebo kombinované riešenie?

Čisté RFID je v porovnaní s hybridným riešením RFID/EM technicky jednoduchšie, flexibilnejšie a v neposlednom rade
cenovo dostupnejšie. Ďalším plusom môže byť aj širšia ponuka praktických zariadení automatizovanej výpožičky a vracania.

Na druhú stranu, v prípade, že je pre vás vyšší stupeň zabezpečenia pomocou EM systému zásadným kritériom,
voľbou hybridného riešenia chybu neurobíte.

Keď na bezpečnosti naozaj záleží

Pre extrémne chúlostivé materiály ponúkame hybridné detekčné brány, ktoré detekujú ako RFID etiketu, tak aj bezpečnostné
EM pásiky. Tento systém môže byť výhodný aj pre postupný prechod z EM na RFID zabezpečenie.

Radi poradíme

Budeme radi, keď sa v prípade otázok týkajúcich sa výberu vhodného systému pre vašu knižnicu obrátite na náš tým.